Savaitė už klimatą

2019 m. rugsėjo 20–27 d. vyks Savaitė už klimatą. Jauni žmonės iš viso pasaulio koordinuoja įvairius su klimato kaita susijusius renginius, vykstančius beveik 150 skirtingų pasaulio šalių. Panašu, kad rugsėjo 20 d. Globalinis klimato streikas bus didžiausias iki šiol vykęs su aplinkosauga susijęs protestas. Šis streikas organizuojamas prieš pat aukščiausiems valstybių vadovams susirenkant metinei Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai Niujorke. Rugsėjo 23 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas D. Tuskas sakys kalbą JT klimato politikos aukščiausiojo lygio susitikime. Šiame susitikime siekiama klimato politikos veiksmų pažangos ir spartesnio Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo.

Protestuotojai siekia parodyti, kad klimato kaitos klausimai yra neatidėliotini, – politikos ir verslo atstovai turi nedelsdami imtis konkrečių veiksmų, kad būtų sprendžiama mus ištikusi ekologinė krizė.

Visą savaitę didžiausiuose Lietuvos miestuose vyks įvairūs Savaitės už klimatą renginiai, į kuriuos kviečiami visi, nuo pačių mažiausių iki vyriausių –

https://www.facebook.com/FridaysForFutureVilnius/

https://www.facebook.com/fridaysforfuturekaunas/

https://www.facebook.com/Fridays-For-Future-Klaip%C4%97da-2330684737188719/

Kiekvienas atskirai mes galime jaustis bejėgiai, bet kartu galime pakeisti pasaulį. Kaip drąsina jaunoji švedė Greta Thunberg, kurios pavyzdys įkvėpė ir paskatino milijonus žmonių išeiti į gatves ir išreikšti savo susirūpinimą planetos išsaugojimu, – niekas nėra per mažas, kad galėtų kažką pakeisti.

FFF

URM URM1Projektas „Žingsniai darnaus vystymosi link“ skirtas Visuomenės švietimui ir informavimui vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais. Projektą įgyvendina asociacija LITDEA Projektas finansuojamas iš Lietuvos/Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.