Globalusis švietimas/LR Vystomojo Bendradarbiavimo Advokacija

Tai LITDEA veikla nukreipta link to, kad Lietuvos piliečiai įsisąmonintų, jog gyvena tarp 20 proc. turtingiausių šalies gyventojų ir savo veiksmais turi prisidėti ne tik prie pasaulinių pokyčių dėl skurdo mažinimo, klimato kaitos, bet ir savo aplinkoje įgyvendinti Darnaus Vystymo tikslus:

DVT