Fair Trade

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „fair trade“

LITDEA remia atsakingo vartojimo idėją ir palaiko “Sąžiningos prekybos” iniciatyvas (pvz. Platina Fair Trade ženklu pažymėtus produktus)

 

“Fair trade” yra socialinis judėjimas siekiantis teisingesnio atlygio mažiau galimybių turintiems gamintojams iš skurdesnių šalių.

Pagrindiniai “Fair trade” principai:
-gamintojai darbuotojams garantuoja sveikatos ir socialinį (senatvės pensijos) draudimą bei kitas palankias darbo sąlygas (palanki darbo trukmė, sveikos ir saugios darbo sąlygos);
-produktų gamybos procese nenaudojamas vaikų darbas bei prievartinis darbas;
-už produktus mokama teisinga iš anksto sutarta kaina (gali planuotis);
-nediskriminuojantis darbo užmokestis priklausomai nuo lyties, rasės, tautybės….;
-dalis pelno yra investuojama į vietos bendruomenės iššūkių sprendimą;
-investuojama į gamintojų švietimą/konsultavimą;
-užtikrinama pagarba gamtai;
-užtikrinamas vadybos skaidrumas ir atskaitingumas, įtraukiant ir darbuotojus;

-išankstinis mokėjimas, leidžiantis laiku atsiskaityti su darbuotojais;

-gamintojai  gauna  didesnę  dalį  pajamų  nuo  galutinės  prekės  kainos ir stengiamasi išvengti tarpininkų.