Projektai

METAI       Projektas     Suma/Šaltinis     Projekto Santrauka.

2023-05-31  iki 2025-05-30 (projekto nr. 2022-2-LT02-ESC51-VTJ-000092432)  septynių ESC savanorių iš ES Rytų partnerystės šalių priėmimas Lietuvoje. Dotacija-56578 Eur.

2022-05-30  iki 2024-05-29 (projekto nr.20212-LT02-ESC51-VTJ-000044900)  penkių ESC savanorių iš ES Rytų partnerystės šalių priėmimas Lietuvoje. Dotacija-31302Eur.

2022 m. Darbo su savanoriais stiprinimas, 10000 eur SADM  finansinė pagalba NVO, kurios  COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas

2022 m. LITDEA padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti. 15467 eur SADM subsidija padengti išaugusius energetinius kaštus

2022-12-31  iki 2024-12-30 (projekto nr.2022-1-LT02-ESC51-VTJ-000068361)  keturių ESC savanorių iš ES Rytų partnerystės šalių priėmimas Lietuvoje. Dotacija-28755 Eur.

2021-12-31 iki 2023-12-30 (projekto nr.2021-1-LT02-ESC51-VTJ-000037309)  devynių ESC savanorių iš ES Rytų partnerystės šalių priėmimas Lietuvoje. Dotacija-69710 Eur.

2021 m. SADM pagalbos NVO priemonė COVID-19 pandemijos metu. Gauta 10000 eur

2020 m. “Kokybė slypi proceso organizavimo detalėse” 66367 Eur. (SADM NVO asociacijų stiprinimo programa). Projekto esmė: organizacijų vadovų/padalinių vadovų/komandų supervizijos, vidiniai mokymai apie ilgalaikę savanorystę organizacijoje, regioniniai NVO ir savivaldybių bendro darbo mokymai, atstovavimo kompetencijų kėlimo mokymai, tyrimas- ko reikia, kad kokybiškai koordinuotume savanorius.

2020 m. “Būkime pokytis ir aukime kartu“  63672  eurų (projekto Nr. 2020-1-LT02-ESC11-006724). Projekto esmė „Europos solidarumo korpuso“ dotacija 8 savanoriams iš ES Rytų Partnerystė

2019 m. Solidarumo korpusas “Švietimo vartai” 15254  Eur (projekto Nr,2019-2-LT02-ESC11-006403) projekto esmė 2 savanorių iš Rytų Partnerystės šalių atvykimas į “Žalias ugdymo įstaigas”

2019 m.  URM’o visuomenės jautrinimo projektas “Žingsniai darnaus vystymosi link 2019” 22280 eur. Projekto esmė: du mokymai mokytojams + metodinės konsultacijos;8 d. mokymų jaunimui; 10 jautrinimo akcijų; 10 jautrinimo pranešimų žiniasklaidai

2019 m. Solidarumo Korpusas “Atgal į gamtą” 66273 Eur(JTBA Solidarumo Korpusas). Projekto santrauka: 12 savanorių iš Ukrainos, Baltarusijos, Armenijos, Gruzijos atvykimas “žaliai” savanorystei į Lietuvos projektus

2019 m. Solidarumo Korpusas “Arčiau gamtos-arčiau savęs 6000 Eur(JTBA Solidarumo Korpusas). Projekto santrauka: jaunimo iniciatyva “žalio centro įkūrimas”

2018 m. “Kokybė slypi proceso organizavimo detalėse” 54715 Eur (SADM nacionalinių NVO stiprinimo programa). Projekto esmė: organizacijųvadovų/padalinių vadovų/komandų supervizijos, vidiniai mokymai apie ilgalaikę savanorystę organizacijoje, regioniniai NVO ir savivaldybių bendro darbo mokymai, atstovavimo kompetencijų kėlimo mokymai.

2018-2020  EVS4 “Education-it’s inspiration” 69440 Eur(JTBA Erasmus+). Projekto santrauka: 8 Savanorių iš ES ir ne ES šalių priėmimas savanorystei ir neformaliam ugdymuisi

2018 Jaunimo Mainai “Senergy for Renewal” 20261Eur (JTBA Erasmus+) Projekto santrauka: 4  šalių jaunimo gilinimasis į Darnaus Vystymosi Tikslus neformalaus ugdymosi būdu

2018 „Žingsniai darnaus vystymosi link“18920 eur( iš jų 14710 eur. URM) Penkių mokyklų mokytojų ir jų mokinių švietimas DVT tikslų temomis.

2018-2020 EVS3 “Inspiration in Education-ready,set learn” 30531 Eur (JTBA Erasmus+) Projekto santrauka: 4 Savanorių iš ES ir ne ES šalių priėmimas savanorystei ir neformaliam ugdymuisi

2017-2019   EVS2 “Grow together-Share the best You can” 45366Eur(JTBA Erasmus+) Projekto santrauka: 4 Savanorių iš ne ES šalių priėmimas savanorystei ir neformaliam ugdymuisi

2017      “NVO stiprinimo programa”. 49970Eur SADM . Projekto esmė: organizacijų vadovų/padalinių vadovų/komandų supervizijos, vidiniai mokymai apie ilgalaikę savanorystę organizacijoje, regioniniai NVO ir savivaldybių bendro darbo mokymai, Litdea tinklo metų ciklo ir veikimo mechanizmų apsirašymas.

2017    “Raising awareness  on  global  development  issues  in Lithuania” , LADDER – Re-granting scheme-4000Eur. Projekto esmė: du jaunimo seminarai ir 5 renginiai skirti įsigilinti į Darnaus vystymosi tikslus.

2016-2018 EVS 1 “Growing Together”29646Eur (JTBA, Erasmus+)Grow together-Share the best You can 0Eur)Projekto esmė:Priimti metų trukmės savanorystei 4 jaunuolius, kurie dalyvautų EST neformalaus ugdymosi patirtyje

2015 “Regioninė žiniasklaida vystomajam bendradarbiavimui” URM, 18000 Eur Projekto esmė: apmokyti regioninės žiniasklaidos žurnalistus skleisti in VB temomis

2013-2014 “Quality partnerships for development EU Presidency Project for the Lithuanian EU Presidency” (Finansuotojas EK 959.099,55 Lt iš jų 96000Lt URM) Projektas įgyvendintas kartu su kita skėtine organizacija NNVBO Platforma. Projekto esmė: padėti LT kaip pirmininkaujančiai ES šaliai surengti Vystomojo Bendradarbiavimo klausimus liečiančius renginius ir paakinti ES vyriausybes nepalikti šios temos politikos užribiuose.

2012 Vystomojo bendradarbiavimo multiplikatoriai Lietuvoje (URM, 25000 Lt) Projekto esmė: Teorinių ir praktinių mokymų metu parengti multiplikatorius, gebančius šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo tema.

2010-2011 Visuomenės švietimas VB klausimais (URM,2011m. 39984 Lt ir 2010m. 60640 Lt) Lietuvos regionų bendruomenės supažindintos su Vystomojo Bendradarbiavimo klausimais

2010-2013   TEACH MDGs  (Finansuotojas: EuropeAid)  Projekto esmė: Padėti integruoti Tūkstantmečio vystymosi tikslus į švietimo sistemą naujosiose ES šalyse narėse;Didinti mokinių ir mokytojų informuotumą apie vystomojo bendradarbiavimo problemas; Sukurti mokymosi išteklius, integruoti vystymosi tikslus į švietimo sistemą naujosiose ES šalyse narėse.