Projektai

METAI       Projektas     Šaltinis/Suma      Projekto Santrauka

2018-2020 EVS3 “Inspiration in Education-ready,set learn” (JTBA Erasmus+) 30531 Eur Projekto santrauka: 4 Savanorių iš ES ir ne ES šalių priėmimas savanorystei ir neformaliam ugdymuisi

2017-2019   EVS2 “Growing together” (JTBA Erasmus+)42400Eur Projekto santrauka: 4 Savanorių iš ne ES šalių priėmimas savanorystei ir neformaliam ugdymuisi

2017      “NVO stiprinimo programa”. SADM 49970Eur. Projekto esmė: organizacijų vadovų/padalinių vadovų/komandų supervizijos, vidiniai mokymai apie ilgalaikę savanorystę organizacijoje, regioniniai NVO ir savivaldybių bendro darbo mokymai, Litdea tinklo metų ciklo ir veikimo mechanizmų apsirašymas.

2017    “Raising awareness  on  global  development  issues  in Lithuania” , LADDER – Re-granting scheme-4000Eur. Projekto esmė: du jaunimo seminarai ir 5 renginiai skirti įsigilinti į Darnaus vystymosi tikslus.

2016-2018 EVS 1 “EVS in Kolping”(JTBA, Erasmus+24000Eur)Projekto esmė:Priimti metų trukmės savanorystei 4 jaunuolius, kurie dalyvautų EST neformalaus ugdymosi patirtyje

2015 “Regioninė žiniasklaida vystomajam bendradarbiavimui” URM, 18000 Eur Projekto esmė: apmokyti regioninės žiniasklaidos žurnalistus skleisti in VB temomis

2013-2014 “Quality partnerships for development EU Presidency Project for the Lithuanian EU Presidency” (Finansuotojas EK 959.099,55 Lt iš jų 96000Lt URM) Projektas įgyvendintas kartu su kita skėtine organizacija NNVBO Platforma. Projekto esmė: padėti LT kaip pirmininkaujančiai ES šaliai surengti Vystomojo Bendradarbiavimo klausimus liečiančius renginius ir paakinti ES vyriausybes nepalikti šios temos politikos užribiuose.

2012 Vystomojo bendradarbiavimo multiplikatoriai Lietuvoje (URM, 25000 Lt) Projekto esmė: Teorinių ir praktinių mokymų metu parengti multiplikatorius, gebančius šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo tema.

2010-2011 Visuomenės švietimas VB klausimais (URM,2011m. 39984 Lt ir 2010m. 60640 Lt) Lietuvos regionų bendruomenės supažindintos su Vystomojo Bendradarbiavimo klausimais

2010-2013   TEACH MDGs  (Finansuotojas: EuropeAid)  Projekto esmė: Padėti integruoti Tūkstantmečio vystymosi tikslus į švietimo sistemą naujosiose ES šalyse narėse;Didinti mokinių ir mokytojų informuotumą apie vystomojo bendradarbiavimo problemas; Sukurti mokymosi išteklius, integruoti vystymosi tikslus į švietimo sistemą naujosiose ES šalyse narėse.