Kovo 31 d. LITDEA narių susitikimas Kaune

Planuojama darbotvarkė:

13. 00-13.15 Dalyvių neformalus susipažinimas/prisistatymas
13.15-14.00 URM‘o atstovo pranešimas-diskusija:
„New consensus for Development ir Vystomojo Bendradarbiavimo
Aktualijos LT
14.00.-14.15 Trumpa 2016 m. LITDEA veiklų peržvalga ir dilemų iškėlimas
(LITDEA valdyba)
14.15-14.30 Concord‘o 2016-2017 m. diskursai
(LITDEA atstovė Concord‘e- Greta Gedgaudaitė)
Kava-Arbata
15.00-15.50 Darbas su Litdea dilemomis, iššūkiais ir kryptimis.
15.50-16.10 2017 m. Krypčių įsivardinimas ir paskutinis ratas „su kuo išvažiuoju“.

EVS (European Volunteer Service)

Kas yra Europos savanorių tarnyba?

Europos savanorių tarnyba (EST) – tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

Europos savanorių tarnyba turi:

– vykti kitoje šalyje nei savanoris gyvena
– būti pelno nesiekianti ir neapmokama (padengiamos tik su pragyvenimu/veikla susijusios išlaidos)
– būti nemokama savanoriui (išskyrus galimą 10% indėlį kelionės išlaidoms)
– pilnai įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą
– suteikti neformalaus mokymosi galimybę
– teikti pagalbą vietos bendruomenei.

Kokia gali būti EST veikla?

EST veikla (savanoriškoji tarnyba) gali vykti įvairiose srityse: kultūros, jaunimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros paveldo, meno, civilinės saugos, aplinkos, vystymosi bendradarbiavimo ir pan. EST savanoriams neleidžiama vykdyti labai rizikingos veiklos (pvz., situacijose po krizių, teikiant humanitarinę pagalbą, pagalbą ištikus nelaimėms ir pan.).

Kas nėra laikoma EST veikla?

EST veikla nėra laikomas savanoriškas darbas, vykstantis nesistemingai arba trunkantis ne visą darbo dieną; praktika įmonėje; mokamas darbas ar tokį pakeičiantis darbas; poilsio ar turizmo veikla; kalbos kursai; savanorio kaip pigios darbo jėgos naudojimas; studijos ar profesinis mokymas užsienyje.