TAUTŲ VAKARAS jau šį trečiadienį!!!

refugee baotLitdea kartu su Pal.J. Matulaičio socialiniu centru bei  mokiniais kviečia į

TAUTŲ VAKARĄ

Kodėl: 1. Pasaulyje dabar yra rekordiškai daug (virš 65 milijonų) asmenų, dėl persekiojimo, karo, diskriminacijos… turėjusių palikti savo gimtąsias vietas.

2.Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto tyrimo duomenimis, 2015–aisiais daugiau nei 80 proc. respondentų manė, kad pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį ir sukelti socialinių neramumų šalyje. Tiesa, tiesioginį kontaktą su pabėgėliais yra turėję vos mažiau nei 1 proc. žmonių.

Norime prisidėti prie Darnaus Vystymosi Tikslų sklaidos ir skleisti atvirumo ir priėmimo kultūrą kitų tautybių, rasių, religijų …asmenims!!!!

Kada: Balandžio 25 d. 18 val. 30 min

Kur : VA Caritas AGAPĖS bendruomeninėje kavinėje  (adresu J. Matulaičio a.3, Vilnius)

Kas vyks: ~Vakare bus daugiau kaip 20 tautybių asmenų,

kurie pristatinės savo kultūras ir patirtis su lietuviais;

~ Susipažinsime su Sąžiningos prekybos idėjomis bei Darnaus

Vystymosi Tikslais bei vaišinsimės Fair Trade kava.                

Taigi laukiame Jūsų jau šį trečiadienį šiame tarpkultūrinio ieškojimo patyrime!

 

Daugiau Info: Tomas Kurapkaitis tel. 865502233; e-mail: tomasduku@gmail.com

VB

Urm

„Projektas „Žingsniai darnaus vystymosi link“ skirtas Visuomenės švietimui ir informavimui vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais. Projektą įgyvendina asociacija LITDEA Projektas finansuojamas iš Lietuvos/Už

sienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.“

Kas yra “FAIR TRADE DRAUGAI“ iniciatyva?

Zenklas Lietuviskas


Kas yra “FAIR TRADE DRAUGAI“ iniciatyva?

Iniciatyva “FAIR TRADE DRAUGAI“  siekia, jog produkcija, kuri naudojama organizacijos/įmonės/institucijos veikloje, gamyboje ir yra atkeliavusi iš Pietų pusrutulio besivystančių šalių, būtų žymėta „Fairtrade“ etikete, tokiu būdu stiprinant besivystančių šalių gamintojų socialinę ir ekonominę gerovę, kovojant su besivystančių šalių skurdu ir neteisingumu.

„FAIR TRADE DRAUGAI“ ženklelis suteikiamas įmonėms, organizacijoms, švietimo įstaigoms, kurios savo kasdienėje veikloje įsipareigoja rinktis produktus ženklintus „Fair Trade“ ženkleliu. Žemiau rasite kriterijus kiekvienai įstaigų kategorijai.

Norintys gauti ženklelį, prašome užpildyti formą štai čia.

Apibrėžimai:

Sąžiningos prekybos produktai – visos prekės pažymėtos sąžiningos prekybos ženklu. Etiketė “Fairtrade draugai“ pripažįsta šiuos sertifikatus: “Fairtrade”, “Fair for Life”, “Rainforest Alliance”.

Tiesioginė prekyba – kuomet parduotuvė, pardavėjas perka produkciją ar žaliavas tiesiai iš gamintojų besivystančiose šalyse, užtikrindami, jog tiekėjas laikosi sąžiningos prekybos principų (žr. žemiau).

Sąžiningos prekybos principai – sąžininga kaina žaliavų gamintojams, geros darbo sąlygos, aplinkos apsauga, žmogaus teisių laikymasis, ypač vaikų, moterų, žmonių su negalia lygių galimybių užtikrinimas, skaidrumas bei atskaitingumas, bendruomenės vystymo iniciatyvos, pagarba aplinkai. Daugiau informacijos: https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade

Kviečiame įgyti “FAIR TRADE DRAUGAI” ženklą šešių kategorijų įmonėms:

(1) kavinės, restoranai ir viešbučiai;

(2) parduotuvės, įskaitant maisto ir gėrimų pardavimo automatus ir internetines parduotuves;

(3) įmonės, bendri biurai, bendruomenės;

(4) prekių importuotojai ir gamintojai;

(5) švietimo įstaigos;

(6) individualios jaunimo iniciatyvos: sąžiningos prekybos ambasadoriai.

(1) KAVINĖS, RESTORANAI IR VIEŠBUČIAI

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

 • Turimos bent trys „Fairtrade“ produktų rūšys (pavyzdžiui, kava, cukrus ir arbata);
 • Sąžiningos prekybos principų laikymasis įmonėje ir jos veikloje. Reikalavimas laikytis šių principų taip pat galioja tiekėjams, žaliavų gamintojams ir kitiems tiekimo grandinės dalyviams;
 • Įsipareigojimas informuoti darbuotojus, verslo partnerius ir klientus apie sąžiningą prekybą ir žeklelio “FAIR TRADE DRAUGAI” prasmę;
 • Ženklelis “FAIR TRADE DRAUGAI” prieinamas ir matomas lankytojams.

Papildomi veiksmai klientų sąmoningumo stiprinimui:

 •  maistas, pagamintas iš tik sąžiningos prekybos ingredientų arba vietos tiekėjų (lietuviška produkcija);
 • Sąžiningos prekybos dienos minėjimas (kiekvienais metais antrąjį gegužės šeštadienį);
 • Diskusijos ir paskaitos apie sąžiningą prekybą;
 • seminarai su sąžiningos prekybos produktais ir kt.

(2) PARDUOTUVĖS (MAISTAS, APRANGA, KOSMETIKA, ETC.), ĮSKAITANT MAISTO IR GĖRIMŲ AUTOMATUS IR INTERNETINES PARDUOTUVES

Minimalūs reikalavimai bent vienas iš šių kriterijų:

 • Mažiausiai 30 prekių, esančių sandėlyje, turi būti sertifikuojami pagal sąžiningos prekybos sertifikavimo schemas arba turi būti tiesioginės prekybos produktai (kiekvienas tiesioginės prekybos atvejis yra tikrinamas atskirai, reikalaujant papildomos informacijos iš pardavėjo).

ARBA
• Mažiausiai 10 % Sandėlyje esančių produktų turi būti patvirtinta pagal bet kokią sąžiningos prekybos sertifikavimo schemą (žr. apibrėžimus) arba turi būti tiesioginės prekybos produktais (kiekvienas tiesioginės prekybos atvejis yra tikrinamas atskirai, reikalaujant pardavėjo papildomos informacijos).

Kitos „FAIR TRADE DRAUGAI“ ženklo įgijimo sąlygos:

 • Sąžiningos prekybos principų laikymasis įmonėje ir jos veikloje (žr. Apibrėžimus); reikalavimas laikytis šių principų taip pat reikalingas tiekėjams, žaliavų gamintojams ir kitiems tiekimo grandinės dalyviams;
  • Įsipareigojimas informuoti darbuotojus ir verslo partnerius bei klientus apie sąžiningą prekybą ir ženklas “FAIR TRADE DRAUGAI” prasmę;
 • “FAIR TRADE DRAUGAI” ženklo vieta prieinama ir matoma klientams.

Papildomi veiksmai klientų sąmoningumo stiprinimui:

 • erdvė internetinėje svetainėje, skirta išimtinai sąžiningai prekybai;
 • plakatai, nuotraukos su istorijomis apie ūkininkų produkciją, kooperatyvus ir tai, kaip sąžiningos prekybos principų taikymas tiekimo grandinėje prisideda prie jų gyvenimo;
 • Sąžiningos prekybos dienos šventė ir kt.

(3) VERSLO ĮMONĖS, INSTITUCIJOS, BENDRIJOS
Minimalūs reikalavimai

 • Vartojamos mažiausiai trys “Fair Trade” produktų rūšys (pavyzdžiui, kavos, cukraus ir arbatos).
 • Įsipareigojimas teikti pirmenybę sąžiningos prekybos produktams vidaus vartojimui.
 • Sąžiningos prekybos principų laikymasis įmonėje.
 • Įsipareigojimas informuoti darbuotojus ir verslo partnerius bei klientus apie sąžiningą prekybą ir ženklo “FAIR TRADE DRAUGAI” prasmę.
 • “FAIR TRADE DRAUGAI” ženklo vieta prieinama ir matoma lankytojams.

Papildomi veiksmai klientų sąmoningumo stiprinimui:

 • Sąžiningos prekybos dienos minėjimas.
 • Diskusijos ir paskaitos apie sąžiningą prekybą.

(4) PREKIŲ IMPORTUOTOJAI IR GAMINTOJAI


Minimalūs reikalavimai

 • importuotojai šiuo metu importuoja / gamina bent vieną sąžiningos prekybos ženklu sertifikuotą produktą ir ruošiasi didinti „Fair Trade“ asortimentą; Užsienio kompanijos, kurioms priklauso parduotuvės ar prekiaujama produktais Lietuvoje taip pat gali teikti paraišką.
 • Prekybos procese taikomi „Fair Trade“ principai, taip pat šie reikalavimai taikomi tiekėjams, žaliavų gamintojams, ir kitiems prekybos grandinėje dalyvaujantiems.
 • Klientų, verslo partnerių bei darbuotojų informavimas apie ženklo „FAIR TRADE DRAUGAI“ prasmę.
 • Užtikrinti, jog „FAIR TRADE DRAUGAI“ ženklelis matomas klientams ir lankytojams.

 Papildomi veiksmai klientų sąmoningumo stiprinimui:

 • “Sąžiningos prekybos” dienos minėjimas;
 • Disuksijos bei paskaitos apie “Fair Trade” darbuotojams bei kt.
 • Stendas dedikuotas “Fair trade” lankytojams prieinamoje vietoje, speciali vieta išskirta internetinėje svetainėje.

 (5) ŠVIETIMO INSTITUCIJOS (DARŽELIAI, MOKYKLOS, KOLEGIJOS, UNIVERSITETAI IR KT.)

Tai kiek vėlesnis žingsnis, kadangi būtina ištirti galimybes rinktis „Fair Trade“ produkciją švietimo įstaigose.

MINIMALŪS KRITERIJAI

 • Įprasti produktai vartojami švietimo įstaigose, tokie, kaip cukrus, kava, arbata, šokoladas, saldumynai ir pan. su „Fair Trade“ etikete.
 • Reguliari švietimo veikla švietimo įstaigoje: besivystančių šalių problematika integruota į ugdymo turinį (vyksta bent kartą per metus) ekonomikos, geografijos ar kitose disciplinose mažiausiai dviem amžiaus grupėms, taip pat skleisti informaciją visuomenei (plakatai ant sienų, naujienos mokyklos tinklalapyje ir kt.). Aukštojo mokslo institucijose kviečiama rengti nemokamus seminarus. Galima pakviesti ekspertus iš organizacijų dirbančių globaliojo švietimo temomis.

 

Papildomos galimybės sąžiningos prekybos temai integruoti į ugdymo procesą:

 • Sąžiningos prekybos temos integracija į mokymo programas (ekonomika, geografija, matematika, etika, kompiuteriniai mokslai ir tt)
 • Renginiai, skirti sąžiningos prekybos dienai ar sąžiningos prekybos savaitei
 • Mokinių projektai
 • Sąžiningos prekybos fotografijos parodos
 • Filmų peržiūros
 • Diskusijos, ekspertų susitikimai ir pan.

(6) INDIVIDUALIOS JAUNIMO INICIATYVOS: FAIR TRADE AMBASADORIAI

 1. Pradinis etapas – situacijos apžvalga (pamatyti, kas vyksta) – ištirti situaciją, paprašyti parduotuvių ir kitų įmonių, ar jos norėtų / nebūtų suinteresuotos turėti ženklelį “FAIR TRADE DRAUGAI”.
 2. Antrasis etapas – komunikacija su “FAIR TRADE DRAUGAI” ženklelį turinčiomis organizacijomis.

ZALI.LT kartu su Litdea ir kitomis neabejingomis organizacijomis mini ŽEMĖS VALANDĄ

Žemės valandaKovo 24 d. 20:30 vietos laiku valandai Litdea kviečia išjungti gyvybiškai nebūtinus elektros prietaisus namuose, biure ar kitose jums prieinamose erdvėse
– Paraginkite tai padaryti šeimos narius, bendradarbius, narius/darbuotojus ir pažįstamus – pakvieskite visus į šį renginį
– Ateikite į viešą renginį (žvakučių akciją) Jūsų mieste arba, jei tokio šiemet nėra, inicijuokite. Tinka ir susirinkimas su žvakėmis, jų išdėliojimas 60+ forma, fotografavimas (akcijos metu vyks fotokonkursas) čia pat jūsų kieme ar bendruomenėje!

Būtų ypač svarbu, jei tokiam renginiui galėtumėte pasiūlyti performansą, šokį, akustinių muzikos kūrinių ar kitokių pasirodymų, kurie pagyvintų vakarą.
– Dalyvaukite kovo 20 d. vyksiančioje klimato kaitos konferencijoje, skirtoje Žemės dienai
– Paremkite iniciatyvą lėšomis arba priemonėmis (žvakėmis ir kt.), informacine sklaida
– Prisidėkite prie kitų Žali LT ir LITDEA edukacinių ar ekologinių veiklų.

Akcijos renginys Vilniuje vyks kovo 24 d. 20:30 Katedros aikštėje.

2018-03-16 vyks Litdea metinis narių susitikimas

LITDEA narių metinis susitikimas 2018 m. kovas 16 d.(Raguvos g.7, Kaunas: Kolpingo Kolegijoje)

 

Planuojama darbotvarkė:

11.45….          Litdea kviečia kartu pietauti (Kolpingo kavinukėje)

12.30-12.50   Dalyvių neformalus susipažinimas/ prisistatymas

12.50-13.05   DVT 2017-2018 aktualijos

(URM‘o atstovo10 min Pranešimas+ 5 min. erdvė klausimams)

13.05-13.30   Trumpa 2017 m. LITDEA veiklų peržvalga/ataskaita,

finansinės situacijos peržvalga/ataskaita

ir dilemų iškėlimas (LITDEA valdyba)

13.30-13.35   Kas naujo EVS savanorių iš Rytų šalių priėmime

(Litdea darbuotoja Ieva Pertuškaitė-Adominė)

13.35.-14.00   Darbas su Litdea dilemomis: santykiu su Platforma,

narių aktyvinimu, kryptimis 2018-2019 m. ir kitais

iššūkiais

 

Kava-Arbata

 

14.30-15.20  Darbo su dilemomis tęsinys dilemų ir iššūkių

sprendimų vardinimasis

15.20-15.30 Litdea valdybos atnaujinimas

15.00- 15.30 Trumpas Concord‘o ir 2018 VB temų suaktualinimas

Bei „Sąžiningos prekybos draugų“ tinklo kūrimo ir

ženkliukų sistemos pristatymas (Litdea darbuotojaMilda Lukoševičiūtė)

15.30-16.00 Trumpas įsivertinimas ir pabaiga

LITDEA savanorės prisistatė Kauno miestui

2018 savanorės Kauno Kolping'e

Litdae asociacija plečia savo veiklą su EVS Savanoriais ir šiemet rudenį jau planuoja turėti net 8 ilgalaikius ( apie 10-12 mėnesių) savanoriaujančius jaunus žmones, kurių bent pusė iš ES Rytų Partnerystės šalių. Čia prisitato dvi mūsų savanorės Carla ir Georgiana:

 

 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/i-lietuva-atvykusios-savanores-cia-daug-grietines-lietaus-ir-droviu-vaikinu-845284

Litdea įsijungė į Baltijos Sąžiningos prekybos tinklo kūrimą

24216573b0c21b382a7ef00d033a812729d165312017-11-27 Litdea atstovai dalyvavo su Sąžininga prekyba dirbančių nevyriausybinių organizacijų iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos susitikime Rygoje. Susitikimo metu buvo apsitarta dėl bendro Sąžiningos prekybos ženklo naudojimo ir įstaigų sertifikavimo Baltijos šalyse. Litdea džiaugiasi būdama šio judėjimo dalimi ir pagrindine Sąžiningos prekybos propaguotoja Lietuvoje.

LITDEA realiu elgesio kismu kviečia prisidėti prie Darnaus Vystymosi Tikslų įgyvendinimo

Nieko_nepirkimo_diena-150x150 (1)Litdea kartu su žali.lt pakvietė lietuvius mažesniu vartojimu prisidėti prie skurdo pasaulyje bei gamtos resursų eikvojimo mažinimo. Daugiau TV reportažuose:

 1. 11.24 LRT laida Laba diena Lietuva: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679721/laba_diena_lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=5870000 (nuo laidos pradzios)
 2.  11.24 d Panorama:
  http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679733/panorama#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1197000 (žiūrėti nuo 14 min. ar 16min50sek)

  Tęsdami šią akciją kviečiame visus atsakingai pažiūrėti į savo pirkimą Advento laikotarpiu, tokiu būdu akciją pratęsiant iki “Buy Nothing Christmas” idėjos.

LAPKRIČIO 24 – NIEKO NEPIRK DIENA (Buy nothing day)

Buy nothing dayVis dažniau girdime apie darnų vystymą, bet ką tai reiškia? Darnus vystymas iš esmės yra žmonijos poreikių patenkinimas nesumažinant jų galimybių ateities kartoms. Deja, šiuo metu žmonija per metus išnaudoja daugiau Žemės išteklių, nei jų gali atsikurti. Tai reiškia, gyvename į ateities kartų sąskaita, išnaudojame resursus, kuriuos turėtų naudoti tik mūsų vaikai ir anūkai. Šiais metais išteklius, kuriuos turėjome išnaudoti iki metų pabaigos išnaudojome iki rugpjūčio 2 dienos. Ir tas terminas kiekvienais metais vis trumpėja.

Ką daryti? Metas keisti savo vartojimo įpročius. Nieko nepirkimo diena – vienas iš žingsnių tai pradėti.

Nieko nepirkimo diena – tai menininko Ted Dave inicijuota akcija, siekianti atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, jo žalą planetai ir socialinei aplinkai. Susivienijimas Žali LT ir asociacija Litdea mini šią dieną Lietuvoje – stengiamės paskatinti žmones bent vi
eną dieną susilaikyti nuo nereikalingų pirkinių, kurių gaminimas eikvoja gamtinius ir žmogiškuosius resursus, o paskui neretai veda prie sąvartynų ar apskritai pamiškių. Akcija vyksta jau įsibėgėjus prekybos centrų pučiamai Kalėdų “sezono” pirkligei, kuri padidina vartojimą, tačiau iškreipia net šventės esmę.

Buy nothing day1Šiemet kartu su asociacija LITDEA kviečiame pasukti akciją neįprastu keliu – lapkričio 24 dieną susitikti gyvai ir užuot moralizavę – pasidalinti daiktais, drabužiais, maisto produktais, kurių netyčia turime daugiau nei reikia, su visais, kurie šiuos daiktus dar panaudos, prikels naujam gyvenimui ar kitaip suvartos. Daiktų dalijimosi grupės socialiniuose tinkluose rodo nežmonišką aktyvumą – jos naudingos visoms pusėms, tačiau gal dar įdomiau būtų visiems susitikti nemokamos mugės „šurmulyje“? Visose vietose, kurios prisijungs prie akcijos, vyks blusturgis ar vadinamasis garažo išpardavimas, tik viskas bus nemokama! Šalia bus galima gaminti/s maistą iš susineštų produktų, žiūrėti filmus apie gamtą ir jai kilusias grėsmes, groti, čia pat taisyti ar perdirbti daiktus… Ir tą vakarą jau apsieiti be apsilankymo prekybos centre ritualo.

Kokiais paprastais veiksmais galėtumėt prisidėti prie šios aplinkosauginio sąmoningumo akcijos?
1. Nieko nepirkite :)
2. Dalyvaukite prie akcijos prisidedančių erdvių renginiuose: atneškite daiktą, kuris gali būti naudingas kitiems, ateikite jo rasti arba prisidėkite prie dirbtuvių juos atnaujinant ar perkuriant.
3. Turite šildomą erdvę ar draugaujate su kuria nors? Organizuokite joje spontanišką daiktų mugę lapkričio 24 dieną. Padėsime! Tinka viskas – daiktų perkūrimas naujam gyvenimui, vartojimą permąstantis filmas, protmūšis, dovanų dirbtuvės ar paskaita tausojimo, aplinkosaugos temomis…
4. Sukvieskite į šį renginį (ar savo Nieko Nepirksiu renginį) visus, ką pažįstat! Pasistenkime, kad Žemės pervartojimo problema pasiektų kiekvieną akį. Viena diena visatos neišgelbės, bet ir trumpa susimąstymo akimirka gali pradėti pokytį.

Renginiai:

 • Daiktų keitimosi mugė
  • Laikas: Lapkričio 24 d. (penktadienis), 16:00 – 20:00 val.
  • Vieta: Žalianamis – atviras jaunimo centras, Antakalnio g. 84A, Vilnius
  • Daugiau informacijos Facebooke!
 • Filmo „Namai“ („Home“) peržiūra ir diskusija!
  • Laikas: Lapkričio 24 d. (penktadienis), 19:15 val.
  • Vieta: Socialinė kavinė „Agapė“, Matulaičio a. 3, Vilnius
  • Daugiau informacijos Facebooke!
 • Rūbų balius; nieko nepirksiu dienos proga!
  • Laikas: Lapkričio 25 d. (šeštadienis), 17:00 – 20:00 val.
  • Vieta: Jamaika Hostel ir Medusa Gallery, Visų šventųjų g. 9, Vilnius
  • Daugiau informacijos Facebooke!
 • Buy Nothing Day & Documentary night: The Next Black
  • Laikas: Lapkričio 25 d. (šeštadienis), 17:00 – 20:00 val.
  • Vieta: Ideas Block LT, Pylimo g. 60-18, Vilnius
  • Daugiau informacijos Facebooke!

Litdea sėkmingai įgyvendino ALDA tinklo projektą

Annex 9c - logo EU Annex 9b - Logo ALDA Litdea džiugiai baigė savo projektą: “Raising awareness  on  global  development  issues  in Lithuania” (2017-08-01 iki 2017-11-15)

Projekto esmę sudarė 5 įvairių grupių jautrinimo JT Datnaus Vystymosi Tikslams ir Sąžiningai prekybai susitikimai-renginukai bei 2 dviejų-trijų dienų jaunimo seminarai, kur naudodami neformalaus ugdymo metodus aktualizavomės DVT svarbą savo gyvenimams.

15

 

11-11-2017 Miesto labaratorijoje Litdea kveičia į savo pranešimą

24216573b0c21b382a7ef00d033a812729d16531Kviečiame kartu ieškoti konferiencijoje Vilnuje,- Miesto labaratorijoje.

Programa:

10:00 – Registracija ir ryto kava, arbata

10:30 – Įžanga, “Miesto Laboratorijos” pristatymas

10:45 – Tomas KURAPKAITIS (LITDEA) Darnaus vystymosi tikslai – kaip prisideda Lietuva?
11:15 – Oliver GOH – (Iamus) Ateities miestai (pranešimas Anglų k.)
12:00 – Žemartas BUDRYS ir Eugenijus KAMINSKIS – (Homo Eminens) Kaip užmegzti draugystę tarp žmonių ir gatvių?

12:45 – 13:45 – Kavos pertrauka

13:45 – Lina Bakšytė – (OZONAS) Socialinės raidos indeksas – kur reikia pasistengti Lietuvai?
14:25 – Simona UVAROVAITĖ – (Yours Again) Tvari mada. Antrinis džinsų panaudojimas
15:00 – Giedrius BUČAS – (Kūrybos kampas 360) „Antrinis dizainas – absurdas ar kelias darnaus vartojimo link?”

15:30 – 16:00 – Pertrauka

16:00 – Kūrybinės dirbtuvės su „Kūrybos kampas 360″

17:00 – Džinsų perdirbimas į aksesuarus su „Yours Again”
18:00 Konferencijos uždarymas

Daugiau:

Presentation_ML-conference(Litdea 2017-11-11 ).pdf