Asociacijos LITDEA nariai

pradzia-03Lietuvos Kolpingo draugija

Lietuvos Kolpingo draugija

Lietuvos Kolpingo draugija (LKD) – visuomeninė, nesiekianti pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, įkurta kunigo Adolfo Kolpingo pavyzdžiu.

Vietinė bendruomenė vadinama Kolpingo šeima, o jos veikla artimai siejasi su parapija. Kiekviena Kolpingo šeima (KŠ) grindžia savo veiklą Draugijos įstatais. Kolpingo šeimos nariu gali būti kiekvienas, kuris pripažįsta draugijos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti. Pagrindinis LKD tikslas yra padėti savo nariams visur ir visada, būti tikrais krikščionimis visose gyvenimo srityse: šeimoje, darbe, profesinėje, bažnytinėje ir visuomeninėje veikloje.

Lietuvos Kolpingo šeimos vysto švietėjišką, socialinę, žemės ūkio bei gamybinę veiklas.

Kauno senamiestyje įsikūrusi aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. 1996 m. buvo įkurta Kolpingo aukštesnioji mokykla, 2001 m. tapo aukštąja mokykla – VšĮ Kolpingo kolegija. Šiuo metu joje realizuojamos 8 studijų programos: ekoturizmas, tarptautinis verslas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita, teisė, finansai, verslo anglų kalba ir socialinis darbas.

Troškūnuose, buvusiame 18 amžiaus Bernardinų vienuolyne, įkurtas Švietimo ir susitikimų centras, kuriame vyksta dauguma Lietuvos Kolpingo draugijos renginių. Kolpingo draugijos jaunimo skyrius aktyviai veikia nuo 1994 metų. Kolpingo jaunimo savanoriai įgyvendina vietines ir tarptautines programas. Jaunieji kolpingiečiai per švietėjišką veiklą siekia įtraukti kuo daugiau aktyvaus jaunimo, skleisti pagrindinius Kolpingo draugijos nuostatus – būti tikru krikščionimi darbe, santuokoje ir šeimoje, bendruomenėje visuomenėje ir valstybėje.

Kontaktai

LKD ADMINISTRACIJA

Kaunas, Raguvos g. 7, LT-44275

Tel. 8~37 20 36 10 Faksas 8~37 22 00 30

Nacionalinė sekretorė

Lina Kalibataitė

Tel. 8 ~ 37 22 12 34

El.paštas lina@kolping.lt

 

 

npi_skaidrusVšĮ Nacionalinės plėtros institutas

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Nacionalinės plėtros institutas įkurtas 2000 metais. Nuo pat įkūrimo siekiame prisidėti prie tolygios Lietuvos regionų, savivaldybių ir bendruomenių socialinės ir ekonominės plėtros, praktiškai taikant inovacijas ir skatinant dalinimąsi gerąja patirtimi.

Mūsų vizija – efektyvus viešasis valdymas, paremtas geriausiomis praktikomis, ir stipri pilietinė visuomenė Lietuvoje.

Mūsų misija – stiprinti viešojo valdymo institucijų strategines kompetencijas pasitelkiant naujausias mokslo žinias bei geriausią praktiką ir vykdyti pilietinės visuomenės stiprinimo veiklas.

Vertybės, kuriomis remiamės savo veikloje:

 • Profesionalumas: turėdami ilgametę patirtį ir platų ekspertų tinklą siūlome aukščiausios kokybės paslaugas. Siekdami išlikti konkurencingi nuolat tobuliname savo komandos žinias ir siūlome naujas paslaugas.
 • Orientavimasis į klientą: didžiuojamės tuo, jog visada galvojame apie klientų poreikius ir siūlome ne tik siaurus, tačiau kompleksinius, įvairius jų veiklos aspektus apimančius sprendimus. Visuomet jaučiamės atsakingi už kliento kelią į sėkmę – nuo idėjos iki visiško įgyvendinimo.
 • Bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi: siūlome paprastus ir efektyvius sprendimus. Mūsų ekspertai dirba tiek individualiai tiek su kliento darbuotojais. Skirtingai nuo kitų, mes dalijamės savo gerąja patirtimi, visuomet džiaugiamės perduodami savo patirtį klientui, kad ja galėtų naudotis po to, kai baigiame savo darbą.
 • Nepriklausomybė: nepriklausome nei valstybiniam sektoriui nei verslo struktūroms, nesame politiški. Mūsų nepriklausomybė yra garantas, jog pasiūlysime geriausiai kliento interesus atitinkantį sprendimą.
 • Tarptautiškumas: dirbdami su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Ispanijos, Australijos, Danijos, Slovėnijos, Estijos, Vokietijos, Austrijos, Lenkijos, Baltarusijos, Moldovos, Gruzijos ir kt. šalių organizacijomis išmokome įsisavinti gerąją kitų šalių patirtį ir pritaikyti ją vietos lygiu.

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

 

mtcVšĮ Mokyklų tobulinimo centras

Mokyklų tobulinimo centro (MTC) paskirtis – padėti Lietuvos mokykloms tobulėti.

Mokyklų tobulinimo centras iniciuoja ir vykdo įvairias teigiamus pokyčius švietime skatinančias veiklas:

 • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms;
 • Inicijuoja novatoriškus švietimo projektus;

Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, programa „Renkuosi mokyti!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai)

 • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams;

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

 • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse;
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie naujas švietimo idėjas;

MTC sukaupta nemaža literatūros švietimo, lyderystės tematika, kuria gali naudotis kiekvienas MTC lankytojas.

 • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi.

Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

 

Mokyklų tobulinimo centras (MTC) siekia, kad švietimo BENDRUOMENĖ būtų:

 • LAISVA veikti, daryti sprendimus, klysti, išsakyti savo nuomonę, tvarkytis savo finansus
 • ATSAKINGA IR ATSKAITINGA už tikslus, rezultatus, žmones, procesus, išteklius, laiką
 • PASITIKINTI tuo, ką daro, žmonėmis, vieni kitais
 • KŪRYBIŠKA: diegianti naujoves, nebijanti rizikuoti, eksperimentuoti, atvira
 • PROFESIONALI: besimokanti, turinti ir siekianti standartų, veikianti savo kompetencijoje, gebanti pasimatuoti, tobulėti.

MTC siekia, kad MOKYKLOJE, kiekvienas mokytųsi:

 • SUGYVENTI nesipykti, neapkalbinėti, nesityčioti, pripažinti ir gerbti save, kitus ir kitokį (spec. poreikiai, socialinė kilmė, temperamentas, rasė, tautybė, tikėjimas, įsitikinimai), mokėti spręsti konfliktus;
 • VEIKTI aktyviai dalyvauti (pamokose ir mokyklos bendruomenės veikloje: talkos, renginiai, pagalba ir kt.), imtis iniciatyvos, siekti tikslo, prisiimti atsakomybę, išbandyti ir veikti – „dirbti rankomis“, aktyviai veikti mokymosi procese;
 • BENDRADARBIAUTI kartu siekti rezultato, teikti savitarpio pagalbą, prisiimti atsakomybę už save ir kitus, gerai atlikti savo prisiimtą „vaidmenį“, įkvėpti kitus;
 • MOKYTIS siekti žinių ir ugdytis gebėjimus, planuoti mokymąsi, išsikelti tikslus, (įsi)vertinti, sukurti motyvacinę sistemą, mokėti švęsti laimėjimus, išmokti priimti pralaimėjimus, turėti nuostatą, kad mokytis – smagu, gera, svarbu;
 • BŪTI savimi bendruomenėje, turėti savo nuomonę, būti sąžiningu (su savimi ir kitais), jaustis reikalingu.

Kontaktai

 

 

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras

Vykdančioji direktorė Rita Stankevičienė

www.mtc.lt

Kultūros ir švietimo centro “Vilniaus mokytojų namai” Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius

Tel. +370 5  212 7183

El. paštas: mtc@mtc.lt

Mūsų darbo laikas: I – IV 9 – 18 val., V 9 – 17 val.

 VšĮ Darnaus vystymo projektai

VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ (toliau – DVP) – nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2007 m. Įstaiga veikia tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

DVP savo veikloje pripažįsta, kad darnaus vystymo principo turinį nusako ne tik sveika gamtinė aplinka, tačiau ir stabili šalies ekonominė plėtotė, žmonių gebėjimų ir pilietinės visuomenės plėtra. Vadovaujantis visais šiais darnaus vystymo principo aspektais įstaiga įgyvendina įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatina savanorišką veiklą tarp įvairaus amžiaus grupių gyventojų, rengia mokymus, seminarus, orientuotus į verslumo, pilietiškumo ugdymą, regioninių iniciatyvų skatinimą ir gerosios praktikos perkėlimą regionuose, taip pat skatinančius mokymąsi tarp skirtingų kartų ir kultūrų. Viena iš pagrindinių organizacijos tikslinių grupių – jauni žmonės.

DVP siekia:

 • Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę.
 • Skatinti gebėjimų mokytis visą gyvenimą ugdymą visuose švietimo lygiuose.
 • Skatinti tolygų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką.
 • Ugdyti mažiau galimybių turinčių, įvairių rizikos grupių žmonių socialines kompetencijas, įtraukti juos į savanorišką veiklą, darbo rinką, švietimo sistemą.
 • Skatinti bei ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sveikos gyvensenos (fizinis aktyvumas, sveika ir subalansuota mityba, žalingų įpročių prevencija) įpročius.

DVP yra CASCADE tinklo narė. CASCADE yra įvairių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų tinklas, kuris skirtas keistis idėjomis, gerąja patirtimi, dalintis resursais, įrankiais ir metodais, taip stiprinant darbo su jaunimu ir projektų, orientuotų į jaunimą, kokybę.

Direktorius: Žydrūnas Šipka

Vytenio g. 22

LT-03229 Vilnius

Tel. 8 659 05603
El. p. zydrunas@dvp.lt
www.dvp.lt

 

sdc-logo_oficVšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo ir Vilniaus pedagoginio universiteto iniciatyva.

Misija

Šiuolaikinių didaktikų centro misija – inicijuoti ir įgyvendinti strateginius švietimo kaitos projektus bei programas, prisidėsiančius prie šalies švietimo kokybės gerinimo, nuolat stebint, tiriant ir nagrinėjant bendrą švietimo padėtį, atsižvelgiant į Lietuvos ugdymo institucijų bei suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius bei galimybes

Tikslai:

 • Skatinti ir palaikyti visų ugdymo bei švietimo institucijų kolegišką bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Ugdyti pedagogų norą ir gebėjimą nuolat tobulinti savo profesinę veiklą ir aktyviai dalyvauti Lietuvos švietimo kaitoje.
 • Prisidėti prie Visą gyvenimą trunkančio mokymosi memorandumo nuostatų įgyvendinimo dirbant su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis.
 • Prisidėti prie Vystomojo švietimo tikslų įgyvendinimo šviečiant ir informuojant visuomenę apie plėtros ir darnaus vystimosi procesus.

Veiklos kryptys

 • Švietimo projektų bei programų kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Pedagogų ir kitų suaugusiųjų grupių profesinis tobulinimas.
 • Suaugusiųjų profesinio tobulinimosi programų kūrimas ir sklaida.
 • Nacionalinių ir tarptautinių konferencijų bei seminarų organizavimas.
 • Pažintinių, profesinio tobulinimosi ir mainų vizitų organizavimas.
 • Ekspertavimas, konsultavimas.
 • Tyrimų atlikimas ir organizavimas.
 • Leidyba.

Kontaktai 

Daiva PENKAUSKIENĖ, direktorė
daiva.penkauskiene@sdcentras.lt

Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius
tel., faks. (8 5) 212 3623

 

 

 

DUKU zenklasVšĮ DUKU

VšĮ DUKU veikia keliose srityse:

-dirba su socialinės atskirties mažinimo iniciatyvomis Vilniaus Pilaitės mikrorajone.

-vysto krikščioniško socialinio mokymo idėjomis paremtas socialines iniciatyvas

-rūpinasi ilgalaikės savnorystės plėtra Lietuvoje

-skatina socialinę atsakomybę, prieš besivystančių kraštų asmenis ir gamtą

Kontaktai: Direktorius Tomas Kurapkaitis (tomasduku@gmail.com tel.865502233) Adresas: Karaliaučiaus 101, Vilnius

 

VšĮ “Socialinių investicijų fondas”

Įstaigos veikla orientuojasi į socialinio verslumo skatinimą.

Kontaktai: Direktorius Mindaugas Danys (mindaugas.danys@gmail.com) Galvydžio g. 3/96, LT-08236 Vilnius

 

jaunimo-karjeros-centras-vsiVšĮ JAUNIMO KARJEROS CENTRAS

Viešoji įstaiga „JAUNIMO KARJEROS CENTRAS“ (JKC) – nevyriausybinė‚ ne pelno siekianti organizacija‚ įkurta 1999 m. Atviros Lietuvos fondo (ALF) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) iniciatyva.

Misija

Jaunimo karjeros centro misija – vadovaujantis atviros visuomenės idėjomis bei nuostatomis‚ sukurti bei tobulinti piliečių‚ ypač jaunų žmonių karjerai pasiekti reikalingų paslaugų sistemą‚ kuri padėtų

Įgyvendinant misiją‚ JKC siekia šių tikslų:

 • plėtoti socialines‚ edukacines‚ kultūrines bei kitas iniciatyvas;
 • sukurti ir tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą;
 • skatinti akademinės bendruomenės veiklą ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos demokratėjimo procesą;
 • inicijuoti strateginius švietimo kaitos ir integravimosi į Europos bendriją projektus;
 • skleisti informaciją apie įvairaus lygmens Lietuvos ir užsienio studijų programas‚ galimybes ir jų pasirinkimo motyvus;
 • konsultuoti profesinio pasirinkimo‚ karjeros planavimo ir asmeninio realizavimo klausimais;
 • vykdyti jaunimo ir suaugusiųjų specializuotą švietimą‚ gebėjimų ugdymą ir tęstinį mokymą.

Veiklos kryptys 

 • Karjera;
 • Efektyvi komunikacija ir gyvenimo įgūdžiai;
 • Vystomasis bendradarbiavimas ir vystomasis švietimas;
 • Organizacijos vadyba.

Organizacija dalyvauja valstybinės svarbos švietimo srities projektuose‚ teikdama ekspertavimo‚ konsultavimo bei mokymų paslaugas‚ plėtojama karjeros valdymo gebėjimų ugdymo paslaugų sistema Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Jaunimo karjeros centras nuo 2009 m. yra akredituota institucija vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Narystė 

Vykdydamas savo veiklą‚ Jaunimo karjeros centras bendradarbiauja su daugiau nei 20 organizacijų Lietuvoje bei įvairiomis švietimo bei mokslo institucijomis įvairiose užsienio šalyse. JKC taip pat yra įvairių tarptautinių organizacijų – Europos švietimo asociacijos (EAIE)‚ Tarptautinės švietimo ir profesinio konsultavimo asociacijos (IAEV/AUOSP)‚ užsienio pedagogų asociacijos (NAFSA) – narys‚ vienas iš NVO koalicijos „Jungtys“ bei “Profesinio konsultavimo specialistų asociacijos” steigėjų‚ atstovauja Lietuvą vystomojo švietimo DARE (Development Awareness Raising and Education) forume.

 

Kontaktai

Atstovės vystomąjam bendradarbiavimui

Zinaida Baltrėnienė

 1. Donelaičio 52’‚ 423, LT-44244‚ Kaunas

Tel : (+370) 37 228151
Tel : (+370) 37 206224

El.paštas: jkc@jkc.vdu.lt

 

 

logo-greyLietuvos savivaldybių seniūnų asociacija LSSA

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2008 09 15 d. Nr X-1722 31 straipsnio 5 punktas „Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija”.

 

Lietuvoje yra 60 savivaldybių (8 miestų).   55  savivaldybėse yra 550 seniūnijų- savivaldybių administracijų  filialų. Didžiausia savivaldybė yra sostinės Vilniaus miesto( 542287 gyventojai ir 21 seniūnija), o mažiausia- Neringos savivaldybė (2700 gyventojų).

Savivaldybių  seniūnijos suskirstytos į 3133 seniūnaitijas.Be to Klaipėdos mieste nėra seniūnijų, bet yra sudarytos 54 seniūnaitijos. Viso seniūnaitijų yra 3187.

Seniūnai yra seniūnijų vadovai.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) užregistruota 2001 birželio 22 dieną.

Asociacijos nariais yra 443 seniūnai.

Asociacija yra juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija.

 

Asociacijos misija -spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendruosius interesus, koordinuoti narių kryptingą veiklą  patirties dalijimuisi, kvalifikacijos kėlimui bei teisėtai gynybai, stiprinti vietos savivaldą.

 

Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atsakomybės principais.

Asociacija, koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos seniūnijų, teikia seniūnams konsultacijas, juos atstovauja ir gina; stiprina vietos valdžios, verslo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą ir partnerystę, skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus, stiprina bendruomeninio judėjimo plėtrą; teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei svarstant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su seniūnijų, bendruomenių veikla; organizuoja seniūnų mokymą. Asociacija bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriems interesams.

 

Aukščiausioji asociacijos atstovaujamoji institucija yra asociacijos narių suvažiavimas. Suvažiavime seniūnus atstovauja delegatai pagal turimas kvotas.Suvažiavimas tvirtina ir keičia asociacijos įstatus, renka dviejų metų kadencijai Prezidentą,  viceprezidentus,  revizorių  bei asociacijos atstovus savivaldybėse. Suvažiavimas nustato ir keičia asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.

 

Tarp suvažiavimų asociacijai vadovauja Valdyba. Valdybą sudaro asociacijos prezidentas ir dešimt viceprezidentų.

Asociacijos prezidentas  koordinuoja asociacijos veiklą, atstovauja asociaciją LSA, LR Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje, NVO bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose, NVO.

 

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių  asociacija/LSADA/, Lietuvos darbo birža, Kaimo bendruomenių sąjunga, LESTO,Vilniaus verslo teisės akademija,Kolpingo kolegija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, VŠĮ “Bendruomenių kaitos centras”, Nacionalinės plėtros institutu /NPI/ ,Respublikiniais būsto valdymo ir prižiūros rūmais, Lietuvos Šaulių sąjunga, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija ir užsienio kolegomis- Latvijos vietos ir regionų vykdomųjų direktorių asociacija, Lenkijos kaimiškųjų savivaldybių sąjunga.

Asociacija ieško partnerių Europos šalyse ir pasaulyje.

 

KONTAKTAI

Asociacijos prezidentas

Kęstutis Vilkauskas

tel.:+37065779502

e.p. kestutis.vilkauskas@gmail.com

Daugiau informacijos apie LSSA http://www.seniunai.lt/

e.p. LSSA@seniunai.lt

tel.:+370 61856289

 

skuodasvvgSkuodo miesto vietos veiklos grupė

SKUODO VVG ĮSIKŪRIMO ISTORIJA

Skuodo vietos veikos grupė (VVG) įkurta 2007 metų kovo 20 dieną įvykusiame steigiamajame susirinkime. Jame taip pat patvirtinti VVG įstatai numatantys, kad VVG veiklos teritorija – Skuodo rajono savivaldybė, išskyrus Skuodo miestą.

Svarbiausias VVG veiklos tikslas – kaimo vietovių ekonominės ir socialinės gerovės kėlimas.

Steigiamajame susirinkime dvejiems metams išrinkta šešiolikos narių Skuodo VVG valdyba, pirmininkas, jo pavaduotojas, revizijos komisija. Renkant valdybą, laikytasi Europos Sąjungos (ES) patvirtintų LEADER priemonėms numatytų atstovavimo principų. Pagal juos valdyboje turi būti iki 25 procentų valdžios atstovų, iki 25 procentų verslo atstovų ir ne mažiau kaip 50 procentų – nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Taip pat būtina išlaikyti lyčių proporcijas: 40 proc./60 proc.; turi būti ir vienas asmuo iki 25-erių metų, atstovaujantis jaunimui.

Išrinkta tokia Skuodo VVG valdyba: valdžios atstovai – Kazys Viršilas, Dalia Sadauskienė, Tomas Bagočius; verslo atstovai – Laima Mitkuvienė, Gražinitė Jokšienė, Algimantas Kataržis; nevyriausybinio sektoriaus atstovai – Jūratė Kabalinienė, Živilė Rancienė, Genovaitė Intienė, Vilija Vaškienė, Silverijus Masiulis, Gintautas Jonkus, Aldona Jasienė, Daiva Mitkienė, Gintarė Adamavičiūtė, Justinas Budrys.

VVG pirmininke išrinkta Vilija Vaškienė, pavaduotoju – Kazys Viršilas. Revizijos komisija: Vilija Statkuvienė, Irena Abrutienė, Leonas Daukantas.

 

Skuodo VVG vizija iki 2023 m.

Skuodo rajonas – išsaugojęs savitumą ir tautiškas tradicijas, puoselėjantis garbių šio krašto žmonių kurtas ir propaguotas vertybes: išsaugotas natūralus kraštovaizdis, nuolat tvrakoma ir gražinama gyvenamoji aplinka, puoselėjama žemaičių kalba, tradicijos, papročiai ir šventės. Glaudus vietos gyventojų bendradarbiavimas su ūkininkais, verslininkais ir vietos valdžia, kuriantis ekonomiškai klestintį kraštą ir skatinantis jaunų žmonių norą čia gyventi ir dirbti. Didėjantis kaimo gyventojų verslumas, auganti ekonomika ir mažėjantis nedarbas.

 

Skuodo VVG misija:

 

 1. Stiprinti partnerystę tarp įvairių kaime veikiančių sektorių: kaimo bendruomenių ir kitų NVO, verslo bei  vietos valdžios, siekiant darnios kaimo plėtros;
 2.   Informuoti kaimo gyventojus apie 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos teikiamas finansines galimybes;

Skatinti kaimo gyventojų verslumą, iniciatyvas kurti patrauklesnę gyvenamąją aplinką, ugdyti jų gebėjimus rengti projektus ir juos įgyvendinti.

 

 

Skuodo vietos veiklos grupės vertybės

 

 

 1. Nešališkumas. Priimant sprendimus, nesiekti savo interesų. Valdybos nariai privalo deklaruoti visus interesus dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir tinkamai nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, jei to reikia. Mokėti išskirti prioritetus, opiausias problemas. Laikytis principo, kad visi yra lygūs, vengti bet kokios diskriminacijos dėl lyties, šeimyninės padėties, šeimos padėties, lytinės orientacijos, religijos, amžiaus ar priklausymo vienai ar kitai politinei partijai, įvairiems socialiniams sluoksniams.
 2. Sąžiningumas ir apdairumas.  Veikti etiškai ir sąžiningai, visus suinteresuotus asmenis (narius, pareiškėjus ir pan.) vertinti ir su visais elgtis vienodai. Vykdyti savo įsipareigojimus: pradėtą darbą pabaigti iki galo. Atvirai ir ilgai nedelsiant prisipažinti, jeigu darbas nepavyksta, griežtai laikytis susitarimų, nenaudoti VVG išteklių ir resursų, jei tai nesusiję su VVG ir jos veikla.
 3. Bendradarbiavimas ir informavimas. Nesavanaudiškai dalintis patirtimi tarp VVG narių, bei su kitomis suinteresuotomis organizacijomis, kaimo gyventojais. Nuolat skleisti turimą aktualią informaciją. Užtikrinti perduodamos informacijos prieinamumo galimybes suinteresuotiems asmenims Pasiskirstyti darbais pagal turimą kompetenciją ir galimybes, neatskleisti konfidencialios informacijos (jei tokia yra).
 4. Skaidrumas, viešumas ir atskaitomybė (organizacijos viduje ir už jos ribų). Paviešinti kiekvieną padarytą darbą visomis įmanomomis priemonėmis (konferencijose, susitikimuose, spaudoje, interneto svetainėje). Laikytis įstatuose ir darbo reglamentuose nustatytų  įsipareigojimų. Visiems besidomintiems pateikti informaciją apie VVG tikslus, uždavinius, veiklos galimybes. Viešinti patvirtintus veiklos planus ir veiklos ataskaitas, finansinės atskaitomybės dokumentus.
 5. Atkaklumas ir ryžtas. Savo veikla ir asmeniniu pavyzdžiu siekti, kad VVG taptų žinoma ir autoritetinga. Nepabūgti sunkumų, susidūrus su abejingumu, biurokratinėmis kliūtimis, informacijos ar patirties stoka, bet pasitelkus reikiamos pagalbos iš partnerių, siekti teigiamų rezultatų.
 6.   Aktyvumas ir dalyvavimas. Nuolat dalyvauti VVG veikloje: lankytis susirinkimuose, svarstant aktualius klausimus išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus problemoms spręsti, laiku ir kokybiškai vykdyti priimtus sprendimus. Nuolat formuoti teigiamą visuomenės nuomonę, stengiantis į viešąjį gyvenimą įtraukti kuo daugiau kaimo gyventojų, juos sudominus VVG veikla.
 7. Tarpusavio pasitikėjimas. Lojalumas organizacijos tikslams ir uždaviniams bei VVG vykdomai veiklai. Nekeisti priimtų nuostatų, viešai nekritikuoti po to, kai sprendimas balsų daugumą ar suradus kompromisą, jau priimtas. Kai kalbama VVG vardu, nenukrypti į asmeniškus dalykus ir nesiekti asmeninės naudos ar naudos atstovaujamom subjektui.

Kontaktai

Pirmininkė Vilija Vaškienė, tel. 8 672 71 160

Atstovė vystomojo cendradarbiavimo klausimais Ona Malūkienė

malona6@gmail.com

Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., LT-98104

skuodasvvg@gmail.com

www.skuodovvg.lt

 

 

VšĮ UGDYMO INOVACIJŲ CENTRAS

UIC misija
Skatiname, kuriame ir įgyvendiname kokybiško Lietuvos vaikų ankstyvojo ugdymo praktikas, adaptuodami ir panaudodami geriausias pasaulines ugdymo idėjas ir patirtis.

UIC vizija 2026
Lietuvos švietimo sistema yra besimokanti bendruomenė, kuri remiasi į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo principais, skatinančiais atsiskleisti kiekvieno vaiko potencialą ir ugdyti brandžią asmenybę.
Lietuvos ugdymo profesionalai tai pasiekia aktyviai naudodamiesi UIC paslaugomis, kurios jiems yra kokybės, patikimumo ir praktinio pritaikomumo garantas.
UIC skleidžiama patirtis garsina Lietuvos vardą pasaulio švietimo profesionalų bendruomenėje.

Ugdymo inovacijų centro veikla
Ugdymo inovacijų centras (toliau – UIC, Centras) yra neformaliojo švietimo institucija, skleidžianti į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo teorines ir praktines idėjas visose Lietuvos švietimo sistemos pakopose. UIC pristato pažangiausius teorinius ir praktinius pasiekimus švietimo srityje ir inicijuoja bei vykdo įvairius švietimo projektus, aktyviai dalyvauja Lietuvos švietimo sistemos reformoje.
Centro steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas. Centras tęsia 1994 metais ALF pradėtą vaikų ugdymo projekto “Gera pradžia”(“Step by Step”) veiklą. Projekto veikla remiasi į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo principais:
– Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese,
– Individualizavimu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas,
– Vaiko asmenybės raidą skatinanti veikla, matant jį kaip visumą,
– Pasirinkimus skatinanti ugdančioji aplinka,
– Mokymasis bendradarbiaujant,
– Aktyvaus mokymosi metodų taikymas,
– Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas.
UIC ekspertų veiklos geografija apima ne tik Lietuvą, bet ir kitas šalis. UIC yra tarptautinės “Step by Step” asociacijos (toliau – ISSA) narys. Asociacijos veikloje dalyvauja švietimo įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos iš 40 šalių. UIC ekspertai nuolatos dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir ekspertų grupėse, skirtose ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti.

Kontaktai

Direktorė Regina Sabaliauskienė

El. p. regina@uic.lt

www.uic.lt

Didžioji g. 5-305, 01128 Vilnius
tel. +370 5 2121355

*****

Nacionalinė Jaunimo Reikalų koordinatorių asociacija

Asociacija vienija Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorius ir rūpinasi darbo su jaunimo kiekybine ir kokybine plėtra

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

E-mail: prezidentas@njrka.lt