Istorija

Asociacija LITDEA ( Lithuanian Development Education and Awareness Raising Network) oficialiai veikia nuo 2010 metų kovo 24 dienos. Ji pradėjo veikti asociacijos „ Naujos Jungtys“ ( 2004-2010) , kurios narėmis buvo LITDEA organizacijos, pagrindu.  Penkerius metus – iki  2010m. LITDEA narės – Socialinės etikos institutas, Kolpingo kolegija, Jaunimo karjeros centras ir Šiuolaikinių didaktikų centras veikė kaip neformali vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo koalicija, atstovaujanti Lietuvą TRIALOG, DEEEP, CONCORD veikloje ir kituose tarptautiniuose renginiuose. Koalicijos narės rengė AID WATCH ataskaitas, dalyvavo DEAR forumo veikloje, prisidėjo kuriant TRIALOG –EU 13 platformą.  Pirmieji metai buvo skirti  LITDEA narių kompetencijoms stiprinti ir naujoms žinioms įgyti.

-Nuo 2010m. LITDEA, remiama URM, ES pradeda vykdyti nuoseklią vystomojo švietimo programą Lietuvos regionuose. Vystomojo bendradarbiavimo istorija, politika ir praktika pristatoma savivaldos atstovams – seniūnams, seniūnaičiams, jaunimo reikalų koordinatoriams, taip pat pedagogams, žurnalistams, NVO ir verslo sektoriaus atstovams.  Rengiamos paskaitos, seminarai, stovyklos, konsultacijos įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

-Nuo 2016 metų LITDEA gauna Europos Savanorių Tarnybos  koordinuojančios organizacijos akreditaciją ir pradeda siųsti bei priimti savanorius. Prioritetinė sritis- savanorių siuntimas į ir priėmimas iš ne ES narių.