Istorija

Asociacija LITDEA ( Lithuanian Development Education and Awareness Raising Asociation) oficialiai veikia nuo 2010 metų kovo 24 dienos. Ji pradėjo veikti asociacijos „ Naujos Jungtys“ ( 2004-2010) , kurios buvo LITDEA organizacijos, pagrindu.  Penkerius metus – iki  2010m. LITDEA  veikė kaip neformali vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo koalicija, atstovaujanti Lietuvą TRIALOG, DEEEP, CONCORD veikloje ir kituose tarptautiniuose renginiuose. Koalicijos narės rengė AID WATCH ataskaitas, dalyvavo DEAR forumo veikloje, prisidėjo kuriant TRIALOG –EU 13 platformą.  Pirmieji metai buvo skirti  LITDEA  kompetencijoms stiprinti ir naujoms žinioms įgyti.

-Nuo 2010 m. asociacija Litdea -CONCORD narė. 2022 m. dėl sprendimų su “VB PLATFORMA” neradimo, Lietuvos skėtinių organizacijų narystė Concord’e sustabdyta, tačiau LITDEA ir toliau aktyviai siekia būti CONCORD EUROPE nare, teikia oficialią LR medžiagą AID WATCH ataskaitoms. CONCORD  yra Europos NVO konfederacija Vystymuisi ir Paramai. Ji apjungia:  28 nacionalines asociacijas, 20 tarptautinių tinklų ir 3 asocijuotus narius ir atstovauja daugiau nei 2600 NVO. Concord yra narių vedama organizacija, kas reiškia, -kad nariai duoda konfederacijai strategines kryptis. Concord‘as stengiasi stiprinti Europos vystomojo bendradarbiavimo NVO tinklų įtaką EU institucijoms ir pozityviai įtakoti EU Vystomojo bedradarbiavimo politiką teisingesniam ir darniam pasauliui (Daugiau apie Concord‘ą:  www.concordeurope.org).

-Nuo 2010m. LITDEA, remiama URM, ES pradeda vykdyti nuoseklią vystomojo švietimo programą Lietuvos regionuose. Vystomojo bendradarbiavimo istorija, politika ir praktika pristatoma savivaldos atstovams – seniūnams, seniūnaičiams, jaunimo reikalų koordinatoriams, taip pat pedagogams, žurnalistams, NVO ir verslo sektoriaus atstovams.  Rengiamos paskaitos, seminarai, stovyklos, konsultacijos įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

-Nuo 2016 metų LITDEA gavo Europos Savanorių Tarnybos  koordinuojančios organizacijos akreditaciją ir siunčia bei priima savanorius. Prioritetinė sritis- savanorių siuntimas į ir priėmimas iš ne ES narių.

-Nuo 2018 m.LITDEA yra Pabaltijo iniciatyvos Fair Trade friends sertifikavimo atasakinga organizacija Lietuvoje. Taip nuo 2018 m. proaktyviai padedame Fairtrade ženklu pažymėtiems produktams skintis kelią Lietuvoje. Čia kartu dirbame su Fairtrade Finland (oficialiu prekės ženklo savininku, bei estų Mondo ir latvių Zala Briviba)