Tarptautinė kovos su skurdu diena

IMG_5805Šiandien visame pasaulyje minima Kovos su skurdu diena. Spalio 17 diena pasirinkta neatsitiktinai. 1987 m. šią dieną 100 000 žmogaus teisių gynėjų susirinko į Paryžiaus Trocadero aikštę pagerbti bado, skurdo, smurto ir žmogiško abejingumo aukas, išreikšti savo susirūpinimą skurstančiaisiais ir pakviesti žmoniją susivienyti žmogaus teisių gynimo tikslais.

Nu to laiko, žmonių, gyvenančių visiškame skurde, skaičius sumažėjo beveik perpus, – nuo 1.9 mlrd. 1990 m., iki 836 mln. 2015 m. Didžiausias skurdo mažinimo progresas vyko nuo 2000 metų.

Šiandienos pasaulis yra išsikėlęs tikslą – visiškai panaikinti skurdą bet kurioje pasaulio vietoje. Tą turime padaryti iki 2030 metų (pirmasis iš 17 Darnaus vystymosi tikslų, dėl kurių visos pasaulio šalys sutarė 2015 m.) Tačiau, deja, pasaulio ekonomikai sparčiai augant ir technologijoms tobulėjant, jaučiamas aiškus skurdo mažinimo sulėtėjimas. Nemažai tam įtakos turi ir vis didėjanti klimato kaita, kuri pirmiausia paliečia ir taip ekonomiškai silpnesnius regionus. Kaip skelbia Jungtinės Tautos:

  • daugiau nei 700 milijonų žmonių, arba 10% pasaulio gyventojų, vis dar gyvena didžiuliame skurde. Išgyvenama už mažiau nei 1,90 JAV dolerių per dieną. Kaimo vietovėse skurdas yra tris kartus didesnis nei miestuose,
  • darbo turėjimas ne visada garantuoja tinkamą pragyvenimą. 2018 m. 8% dirbančių žmonių ir jų šeimų gyveno visiškame skurde,
  • skurdo lygis tarp vaikų yra neproporcingai didelis. Vienas iš penkių pasaulio vaikų patiria visišką skurdą,
  • skaičiuojama, kad 100-ui skurde gyvenančių vyrų (25-34 m. amžiaus), tenka 122 tos pačios amžiaus grupės moterys,
  • dauguma skurdą patiriančių žmonių gyvena Užsachario Afrikoje,
  • aukšti skurdo rodikliai dažniausiai skaičiuojami mažose, pažeidžiamose ir konfliktus patiriančiose šalyse,
  • 2018 m. 55% pasaulio gyventojų neturėjo galimybės gauti socialinės apsaugos,
  • 2018 m. tik 41% gimdžiusių moterų gavo pinigines išmokas.

Taigi ar vis dar turime vilčių, pasiekti užsibrėžtą tikslą ir panaikinti skurdą iki 2030 metų? Amerikiečių ekonomistas Jeffrey Sachs yra paskaičiavęs, kad šiam tikslui pasiekti reiktų 175 mlrd. JAV dolerių, o tai yra mažiau nei 1% turtingiausių pasaulio šalių pajamų. Taigi pirmiausiai politinė valia – skurdo mažinimas turėtų būti prioritetinis pasaulio valstybių tikslas. Piliečiai turėtų aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime. Privatus sektorius, būdamas didžiausias ekonomikos variklis, turėtų išsikelti tikslą atsigręžti į labiausiai pažeidžiamus regionus ir juos įtraukti į ekonomiką, laikytis sąžiningos prekybos principų. Švietimas turi didelės įtakos keliant pasaulio piliečių susirūpinimą šiuo klausimu, o mokslo įtaka jau ir dabar yra ženkli: jo dėka, vis daugiau pasaulio žmonių turi geriamo vandens, yra sumažintas mirtingumas nuo daugelio užkrečiamų ligų, pagerintos higienos sąlygos.

Rūpintis skurdo mažinimu ne vien tik galime, bet privalome. „Skurdas nėra atsitiktinumas. Kaip vergija ir apartheidas, jis yra žmonių sukurtas ir gali būti panaikintas žmonių veiksmais.“ Nelsonas Mandela.

Daugiau informacijos: https://www.un.org

URM URM1Projektas „Žingsniai darnaus vystymosi link“ skirtas Visuomenės švietimui ir informavimui vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais. Projektą įgyvendina asociacija LITDEA Projektas finansuojamas iš Lietuvos/Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.