Per pastaruosius metus PABĖGĖLIŲ pasauly padaugėjo Lietuvos gyventojų skaičiumi

Neries Parke Litdea 2018-07-25(1)2000 m. gruodžio 4 d. JTO Generalinė asamblėja paskelbė, kad 2001 metais sukanka 50 metų nuo dienos, kai paskelbta pabėgėlių Konvencija (1951 m.). Birželio 20-oji buvo paskelbta Pasaulinė pabėgėlių diena, dėl to susitarus su Afrikos vienybės organizacija, kad ši diena sutaptų ir su Afrikos pabėgėlių diena.

 

Dėl persekiojimų, konfliktų, prievartos ir žmogaus teisių pažeidimų 2018 m. pradžioje pasaulyje prievartiniu būdu buvo perkelti iš savo gyvenamųjų vietų  net-68,5 milijonų pabėgėlių. Tai 2,9 milijonu žmonių  daugiau nei ankstesniais metais (t.y. pabėgėlių pasauly padaugėjo Lietuvos gyventojų dydžiu!!!!). Iš 110 pasaulio gyventojų bent vienas yra pabėgėlis, prieglobščio prašytojas ar ne dėl savo valio turėjęs palikti savo namus asmuo

 

  • 25,4 milijonų, iš jų sudarė pabėgėliai (didžiausias kada nors buvęs skaičius). Pažymėtina, kad 2/3 visų pabėgėlių yra iš 5 šalių Sirijos, Afganistano, Pietų Sudano, Mianmaro ir Somalio
  • 40 milijonų, iš jų buvo “šalie viduje perkeltieji”. Tai asmenys, kurie ne savo valia buvo priversti palikti savo namus, bet nekirto savo valstybės sienų. Šie žmonės siekia būti saugūs, bet kurioje vietoje, kurią jie gali surasti: šalia miestų, mokyklose, Jungtinių Tautų ar kitose “pabėgėlių stovyklose”, net miškuose ar laukuose. Skirtingai nuo pabėgėlių šie asmenys nėra ginami tarptautinės teisės ar gauna įvairią tarptautinę humanitarinę pagalbą, nes formaliai jie yra ginami vietinių vyriausybių. Pažymėtina, kad tokių asmenų daugiausiai yra Kolumbijoje, Sirijoje, Demokratinėje Kongo respublikoje ir Somalyje
  • 3,1 milijonas iš jų,- buvo prieglobščio prašytojai. Tai iš savo šalių pabėgę asmenys, kurie užpildo dokumentus, kad galėtų būti pripažinti kaip pabėgėliai ir gauti teisinę apsaugą bei materialinę pagalbą. Šie žmonės turi pagrįsti, kad jie būtų persekiojimas gimtose šalyse

 

Ne dėl savo valios,  kas 2 sekundes (greičiau, nei perskaitysite šį sakinį) bent vienas asmuo turi palikti savo namus ir būti perkeltas į laikinąsias apgyvendinimo vietas. T.y. per minutę perkeliama net 30 žmonių[1]

Pastebėtina, kad net 89 procentus iš 68,5 milijonų ne savo valia palikusių namus asmenų priima ne JAV, Europa ar kitos turtingųjų klubo šalys, bet valstybės, kurios pačios turi žemą BVP lygį.

 

Pabėgėlių dienos proga kviečiame pasiklausyti puikios laikysenas formuojančio LRT laidos su “Afriko” steigėja:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071050/10-12-kodel-mums-atrodo-kad-afrika-reikia-gelbeti

 

[1] https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/SCAN0054

 

URM URM1Projektas „Žingsniai darnaus vystymosi link“ skirtas Visuomenės švietimui ir informavimui vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais. Projektą įgyvendina asociacija LITDEA Projektas finansuojamas iš Lietuvos/Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.