Spalis Fair trade mėnuo,-žmogus ir planeta pirmiau nei pelnas

fb_cover_banner_2021_LITH

Fair trade siekia apriboti neteisingus, neetiškus bei nehumaniškus korporacijų, siekiančių maksimizuoti pelną, veiksmus besivystančiose šalyse.  Dėl nesveikos rinkos, augintojų nežinojimo ar neraštingumo, vabzdžių, ligų ar klimato sąlygų,- kavos, bananų, kakavos ir kitų plačiai naudojamų žemės ūkio produkcijos iš besivystančių kraštų augintojai gauna itin mažą atlygį, kas sąlygoja jų skurdą.

2021 m. LIETUVOJE buvo galima įsigyti net 870 Fairtrade produktų! Pavaišinkime jais savo artimuosius.

FT logo