ESK – Europos Solidarumo Korpuso savanorystės

solidarity_Corps_banner_reps_ENKas yra Europos Solidarumo Korpuso savanorystė?(ESC -European Solidarity Corpus)

 

Europos Solidarumo Korpusas (ESK) – tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos Solidarumo Korpuso savanorystė – tai ir mokymosi tarnyba. Dalyvaudami ESK projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

Europos Solidarumo Korpuso savanorių tarnyba turi:

– vykti kitoje šalyje nei savanoris gyvena
– būti pelno nesiekianti ir neapmokama (padengiamos tik su pragyvenimu/veikla susijusios išlaidos)
– būti nemokama savanoriui (išskyrus galimą 10% indėlį kelionės išlaidoms)
– pilnai įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą
– suteikti neformalaus mokymosi galimybę
– teikti pagalbą vietos bendruomenei.

Kokia gali būti ESK veikla?

ESK veikla (savanoriškoji tarnyba) gali vykti įvairiose srityse: kultūros, jaunimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros paveldo, meno, civilinės saugos, aplinkos, vystymosi bendradarbiavimo ir pan. ESK savanoriams neleidžiama vykdyti labai rizikingos veiklos (pvz., situacijose po krizių, teikiant humanitarinę pagalbą, pagalbą ištikus nelaimėms ir pan.).

Kas nėra laikoma ESK veikla?

ESk veikla nėra laikomas savanoriškas darbas, vykstantis nesistemingai arba trunkantis ne visą darbo dieną; praktika įmonėje; mokamas darbas ar tokį pakeičiantis darbas; poilsio ar turizmo veikla; kalbos kursai; savanorio kaip pigios darbo jėgos naudojimas; studijos ar profesinis mokymas užsienyje.

LITDEA AŠIS dirbant su ESK programa:

Sudaryti sąlygas  jaunimui iš ES Rytų Partnerystės šalių įgyti patirties Lietuvos “žaliuose” ir “darnią gyvenseną” skleidžiančiuose projektuose bei vėliau tapti šių idėjų multiplikatoriais savo šalyse.