Concord

 

LITDEA yra Concord narė.

 

 

 

CONCORD  yra Europos NVO konfederacija Vystymuisi ir Paramai. Ji apjungia:  28 nacionalines asociacijas, 20 tarptautinių tinklų ir 3 asocijuotus narius ir atstovauja daugiau nei 2600 NVO. Tai narių vedama organizacija, kas reiškia, -kad nariai duoda konfederacijai strategines kryptis. Concord‘as stengiasi stiprinti Europos vystomojo bendradarbiavimo NVO tinklų įtaką EU institucijoms ir pozityviai įtakoti EU Vystomojo bedradarbiavimo politiką teisingesniam ir darniam pasauliui.

LITDEA atstovė Concord‘ui yra:

Greta Gedgaudaitė:

E-mail: greta.gedgaudaite@vdu.lt Tel.862376794

 

Daugiau apie Concord‘ą:  www.concordeurope.org