Litdea bendruomenė su LT Neįgaliųjų Forumu žygiavo Gedimino prospektu “Už miestą visiems”

Uz miesta visiemsLietuva įgyvendindama 17 JT Darnaus Vystymosi Tikslų (DVT) išsirinko 4 prioritetinius, kuriuose pasiryžo padaryti proveržį. Vienas iš jų-“SOCIALINĖS ATSKIRTIES IR SKURDO MAŽINIMAS”. Neįgalieji yra viena tų grupių, kuri Lietuvoje patiria bene didžiausią atskirtį:

  • Lietuvoje vis dar vyrauja klinikinis požiūris į asmenį su negalia, kuriuo bandoma kompensuoti neįgaliojo trūkumus, kad jis kiek galima labiau atitiktų vyraujančios daugumos normas.
    • Akcijos „Už Miestą Visiems“ eigoje buvo akceUZ miesta visiems Tntuojama „Ne negalia yra kliūtis, bet aplinkos pritaikymas visiems (mamoms, dviratininkams…)”
  • Pastebėtina, kad Lietuvoje tik bandoma vaduotis iš perdėto rūpesčio, gailesčio, globos neįgaliu asmeniu laikysenų.
    • Akcijos „Už Miestą Visiems“ eigoje buvo akcentuojama „rūpinimasis bendruoju gėriu, paslaugų prieinamumu, atveria galimybes daugiau pasiekti tiek jaunimui, tiek jaunoms mamoms, tiek kitiems bendruomenės asmenims“
  • LT vyrauja valstybinių įstaigų teikiamos suaugusių asmenų su negalia globos ar socialinės priežiūros paslaugos (p.s. lt yra globojami institucijose per 8000 asmenų su negalia!!!), nors tyrimai rodo[1], kad bendruomenėse įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos tam tikras paslaugas teikia kokybiškiau, efektyviau ir tikslingiau.
    • Akcijos „Už Miestą Visiems“ eigoje buvo akcentuojamas sąlygų sudarymas, kad asmenys su negalia galėtų gyventi ir dirbti savo bendruomenėse šalia kitų piliečių.DVT

LITDEA BENDRUOMENĖ pritaria šioms mintims ir solidarizuodamiesi su Lietuvos Neįgaliųjų Forumu kartu šiandien keliavo Gedimino prospektu „Už Miestą Visiems“.

 

[1] http://lnf.lt/lietuvos-neigaliuju-forumas-igyvendino-sketiniu-organizaciju-stiprinimo-projekta/