1943-iųjų rugsėjo 23 d. netekome didelės Lietuvą kūrusių žmonių dalies-buvo sunaikintas Vilniaus getas.

Gyvųjų maršasKeletas įkvepiančių faktų mums iš šios tragedijos:

Nežiūrint to, kad gete viešpatavo badas, buvo kelios valgyklos, kuriose buvo patiekiamas košerinis maistas. Taip pat veikė biblioteka, skaitykla, archyvas, statistikos skyrius ir geto muziejus.

Gete buvo sukurtas simfoninis ir džiazo orkestras bei teatras, kuriame per 2 geto gyvavimo metus  buvo pastatyti apie 150 spektaklių. Salė visada buvo perpildyta.